Ngôn ngữ

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Gà Tre Hưng Yên

Hic hic, Con gà ơi là con gà ơi, Con gà tre con gà tre, tre con gà, gà con tre, hưng yên, con gà, hưng yên nuôi gà tre, seo từ con gà tre =)) one con gà tre, onecongatre :))

8 nhận xét: